Blisko 45 lat temu, pod koniec 1955 r., skrystalizowała się idea powołania w szczecińskim ośrodku akademickim towarzystwa naukowego. Inicjatorami byli profesorowie pierwszych, okrzepłych już wówczas, wyższych uczelni Szczecina – Pomorskiej Akademii Medycznej i Politechniki Szczecińskiej, oraz nowo utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej. Pod kierownictwem rektora Politechniki Szczecińskiej, dra Stanisława Schwanna, podjęli oni pierwsze działania organizacyjne. Dążono do zintegrowania kadr uczelnianych, zajmujących się dotąd głównie własnymi zadaniami badawczymi, wokół wspólnych celów i problemów, zwłaszcza regionalnych, wymagających konsolidacji środowiska naukowego. Za wzór stawiano sobie towarzystwa działające w innych ośrodkach, takie jak Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe czy jedno z najstarszych w kraju – Płockie Towarzystwo Naukowe. Pod przewodnictwem prof. dra Leona Babińskiego powstał w pierwszych miesiącach 1956 roku Zespół Statutowy, którego zadaniem było przygotowanie formalnych podstaw przyszłego stowarzyszenia. Jednocześnie podjęto wiele wstępnych starań na szczeblu wojewódzkim i krajowym, przede wszystkim w Polskiej Akademii Nauk. Powołanie 4 grudnia 1956 r. Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (STN) uwieńczyło bardzo sprawne działania organizacyjne.

Jednym z celów, jaki od początku przyświecał Towarzystwu, było wzbogacenie problematyki realizowanej w szczecińskich uczelniach o szeroki aspekt humanistyczny przez włączenie kadry naukowej poza-uczelnianych instytucji, takich jak Archiwum Państwowe, Muzeum Narodowe, Ośrodek Badań Archeologicznych, Biblioteka Miejska i Wojewódzka – ważnych dla stworzenia platformy kontaktów naukowych między specjalistami różnych dziedzin. Dzięki finansowaniu przez Polską Akademię Nauk, STN podjęło szeroką działalność wydawniczą, by wspomagać rozwój kadr naukowych. Publikowane na wysokim poziomie edytorskim prace habilitacyjne i inne pozwoliły wielu młodym naukowcom uzyskać w stosunkowo krótkim czasie stopnie i tytuły naukowe docenta i profesora.

U progu XXI wieku przed Szczecińskim Towarzystwem Naukowym stają nowe zadania, wynikające z roli, jaką środowisko naukowe powinno pełnić w życiu społecznym i gospodarczym. Niektóre próby są podejmowane już od paru lat, a o celowości tych działań zadecyduje docenienie roli nauki w regionie zachodniopomorskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat polityki cookie znajdziesz tutaj przejdź do strony.

Akceptuję cookie tej strony.

EU Cookie Directive Module Information