Aktualna działalność

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, liczące obecnie 334 członków, skupia elitę naukową Szczecina – tytularnych profesorów i doktorów habilitowanych oraz stosunkowo nielicznych doktorów legitymujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, w tym młodych pracowników nauki wyróżnionych medalem STN Amicus Scientiae et Veritatis. Przyjmowanie na członków odbywa się w sposób kwalifikowany na wniosek członków zwyczajnych, a przynależność do Towarzystwa nobilituje pracownika nauki. Tym samym zostaje on włączony do grona tej inteligencji, którą cechuje wysoki poziom intelektualny, kulturalny i moralny oraz gotowość bezinteresownego poświęcenia czasu i trudu wyższym celom. W otaczającym świecie ludzi interesu, bezwzględnie realizujących własną karierę, dobrze jest spotkać szlachetne wzorce osobowe godne uczonych.

Wśród ogólnej liczby członków STN jest 132 członków nadzwyczajnych, 194 członków zwyczajnych i 8 członków honorowych. Najliczniej są reprezentowane uczelnie Szczecina – w kolejności: Akademia Rolnicza, Pomorska Akademia Medyczna, kierunki humanistyczne i ekonomiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechnika Szczecińska i Wyższa Szkoła Morska; nielicznie – inne kierunki Uniwersytetu Szczecińskiego. Można przewidywać, że w miarę podnoszenia kwalifikacji naukowych przez młodą kadrę akademicką wyrównają się proporcje między uczelniami i będzie wzrastać liczba członków STN. Mocne, zintegrowane środowisko naukowe wyznacza bowiem pozycję ośrodka akademickiego w skali kraju oraz dobrze służy promowaniu miasta i regionu.

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe stale dąży do podnoszenie poziomu życia naukowego o szerokim zasięgu społecznym. Realizuje to przez inicjowanie badań ważnych dla naświetlenia problemów regionalnych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej. Największą trudnością jest brak środków finansowych na pokrywanie podstawowych potrzeb STN. Pewnym rozwiązaniem byłoby przyznanie przez władze wojewódzkie stałego wsparcia z przeznaczeniem na konkretne badania naukowe i działalność wydawniczą.

Zadania na przyszłość to udział nauki w rozwiązywaniu konkretnych zadań praktycznych z wykorzystaniem wiedzy i właściwej metodologii. STN może wskazywać i rekomendować specjalistów z różnych dziedzin oraz ułatwić nawiązanie z nimi kontaktu. Może również, stosownie do potrzeb, organizować odpowiednie zespoły badawcze.

Szczególna będzie rola Towarzystwa w opracowywaniu tematów interdyscyplinarnych, wymagających wszechstronnego naświetlenia z pozycji różnych dziedzin naukowych, w aspekcie społecznym, socjologicznym, przyrodniczym, ekonomicznym, administracyjnym, co może być bardzo ważne na przykład w działalności samorządów gminnych. Są to na przykład problemy:

  • zdrowia mieszkańców na tle warunków środowiska i organizacji lecznictwa,
  • kształcenia, oświaty społecznej, organizacji szkolnictwa,
  • komunikacji i transportu, zaopatrzenia i rynku rolnego,
  • rolnictwa, zdrowej żywności, upraw specjalnych, kooperatyw, agroturyzmu,
  • wykorzystania lokalnych źródeł energii,
  • ochrony przyrody, skażenia środowiska, składowania odpadów, recyklingu.

Poprawna diagnoza sytuacji, oparta na konkretnych badaniach, będzie prowadzić do racjonalnych rozwiązań, które należy zastosować, by nie pogłębiać biedy, nie mnożyć „ludzi zbędnych", nie niszczyć infrastruktury.

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe oferuje współpracę w popularyzowaniu wiedzy na różnych poziomach. W roku 1998 zapoczątkowano działalność „Wszechnicy Młodzieżowej" dla młodzieży licealnej i studentów, finansowanej przez Biuro Urzędu Miejskiego w Szczecinie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Bogaty zestaw ważnych i aktualnych tematów zaproponowali profesorowie – wybitni specjaliści określonych dziedzin. Akcja ta, przyjęta przez młodzież z dużym zainteresowaniem, może być kontynuowana. Towarzystwo może też podjąć działalność oświatową, adresowaną do dorosłego społeczeństwa, mającą na celu na przykład rozwijanie świadomości i kultury ekologicznej – dziedziny tak bardzo zaniedbanej. STN może zaoferować specjalne formy dokształcenia działaczy samorządowych zarówno w zakresie ekologii jak i innych zagadnień, którymi się zajmują w swojej pracy zawodowej.

Na zakończenie powtórzmy za prof. zw. drem hab. Józefem Rutkowskim (1996): „Przyszłość Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, jako wspólnej organizacji ludzi nauki, zależeć będzie od ogólnych tendencji opierania rozwoju na osiągnięciach naukowych i doceniania roli nauki w życiu społecznym".

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat polityki cookie znajdziesz tutaj przejdź do strony.

Akceptuję cookie tej strony.

EU Cookie Directive Module Information