WYKAZ OSÓB WYRÓŻNIONYCH
MEDALEM SZCZECIŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
AMICUS SCIENTIAE ET VERITATIS

 

 

 

 

 

Wydział I Nauk Społecznych 

            dr  Aleksandra Klich (Uniwersytet Szczeciński) 

            za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa cywilnego procesowego, a szczególnie propagowania idei rzetelnego postępowania dowodowego

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 

            dr inż. Anna Bienias (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)         

za znaczący wkład naukowy w badania genetycznej odporności żyta na porastanie przedżniwne 

Wydział III Nauk Medycznych 

            dr n. med. Marta Budkowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny), 

za  badania klinicznych i genetycznych aspektów chorób wątrza znaczący wkład naukowy w dziedzinie medycyny w tym badania dotyczące wpływu sfingolipidów na komórki macierzyste 

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych 

            dr inż. Maciej Konopacki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) 

za osiągnięcia w badaniach nad wpływem wirującego pola magnetycznego na parametry życiowe wybranych mikroorganizmów

 

Wydział I Nauk Społecznych 

            dr  Agnieszka Szlachta (Uniwersytet Szczeciński) 

            za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad leksykalno-pragmatycznymi aspektami komunikowania się w mediach prowadzonych na materiale współczesnych mediów regionalnych województwa zachodniopomorskiegoi

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 

            dr inż. Daniel Zaborski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w  Szczecinie)         

za znaczący wkład naukowy w doskonalenie metod hodowli bydła mlecznego 

Wydział III Nauk Medycznych 

            dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk (Pomorski Uniwersytet Medyczny), 

za  osiągnięcia naukowe w zakresie biologii medycznej, dotyczące w szczególności porównania stężęń wybranych pierwiastków śladowych w organizmach 

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych 

            dr inż. Paula Ossowicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) 

za osiągnięcia nad syntezą nowych cieczy jonowych na bazie produktów naturalnych

Wydział I Nauk Społecznych 

            dr  Katarzyna Kondzioła-Pich (Uniwersytet Szczeciński) 

              za osiągnięcia naukowe w zakresie komunikacji międzyludzkiej, a zwłaszcza pragmalingwistyki

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr Paulina Niedźwiedzka-Rystwej (Uniwersytet Szczeciński)            

za osiągnięcia poznawcze w zakresie zjawisk immunologicznych występujących u królików zakażonych szczepami wirusa RHD (rabbit haemorrhagic disease)

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Ewa Wunsch (Pomorski Uniwersytet Medyczny),

za  badania klinicznych i genetycznych aspektów chorób wątroby

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Marta Justyna Sawicka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

za osiągnięcia w badaniach nad syntezą i charakterystyką nowych barwników solwatochromowych

 

+ - 18 XII 2013 r. Sesja naukowa nt. Opakowanie środowiska. I co dalej?

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

dr inż. Adam Lepczyński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

za   osiągnięcia naukowe w zakresie fizjologii neonatalnej zwierząt hodowlanych oraz za rzetelny i twórczy stosunek do nauki 

Wydział III Nauk Medycznych

dr n. med. Maciej Tarnowski  (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii medycznej

Wydział IV Matematycznych i Technicznych

dr inż. Monika Kowalewska  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

za   osiągnięcia  w badaniach nad syntezą nowych pochodnych 2-alkiloaminobenzofuranu i kwasu 5-amino-2 benzofuranokarboksylowego 


 
{/slider Click to collapse

{slider=12 XII 2012 r. Sesja naukowa nt. Osobowości szczecińskiej nauki} 

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

dr inż. Adam Lepczyński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

za   osiągnięcia naukowe w zakresie fizjologii neonatalnej zwierząt hodowlanych oraz za rzetelny i twórczy stosunek do nauki 

Wydział III Nauk Medycznych

dr n. med. Maciej Tarnowski  (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii medycznej

Wydział IV Matematycznych i Technicznych

dr inż. Monika Kowalewska  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

za   osiągnięcia  w badaniach nad syntezą nowych pochodnych 2-alkiloaminobenzofuranu i kwasu 5-amino-2 benzofuranokarboksylowego

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Adrianna Seniów (Uniwersytet Szczeciński)

            za badania nad językiem artystyczny, a w szczególności nad twórczością Elizy Orzeszkowej

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Agnieszka Herosimczyk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

            za znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie proteomiki, a zwłaszcza aplikację technik proteomicznych do badania czynności organizmu

Wydział III  Nauk Medycznych

            dr n. med. Miłosz Parczewski (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

            za znaczące osiągnięcia w badaniach zmienności molekularnej związanej z zakażeniem HIV-1

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Mariusz Leus (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

            za osiągnięcia w badaniach nad wpływem drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych na siłę tarcia

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Tomasz Szutkowski (Uniwersytet Szczeciński)

            za badania w dziedzinie językoznawstwa, a szczególnie w zakresie onomastyki Pomorza Zachodniego

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr Beata Hukowska – Szematowicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

            za głębokie zaangażowanie oraz rzetelny i twórczy stosunek do nauki

Wydział III  Nauk Medycznych

            dr n. med. Katarzyna Grymuła (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

            za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii medycznej

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Rafał Pelka  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

            za osiągnięcia w badaniach na kinetyką procesu otrzymywania nanokrystalicznych tlenków i azotków żelaza

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Katarzyna Michałek  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

            za osiągnięcia naukowe w zakresie fizjologii neonatalnej zwierząt, oraz za rzetelny i twórczy stosunek do nauki

Wydział III  Nauk Medycznych

            dr n. med. Joanna Trubicka (Pomorska Akademia Medyczna)

            za cykl badań dotyczących opracowania testów DNA służących do wykrywania wielonarządowej predyspozycji do nowotworów złośliwych

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

            za osiągnięcia w badaniach nad efektywnością pracy elektrowni geotermalnej z czynnikiem organicznym

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Żaneta Kozicka-Borysowska

            za  osiągnięcia naukowe w zakresie  językoznawstwa  słowiańskiego, a  szczególnie  komunikacji  językowo - kulturowej

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Arkadiusz Terman (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za  osiągnięcia  naukowe  w dziedzinie genetyki, a zwłaszcza za badania nad polimorfizmem genów zwierząt hodowlanych

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Karolina Kędzierska (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za  osiągnięcia naukowe w dziedzinie, nefrologii i transplantologii

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Rafał Rakoczy (Politechnika Szczecińska)

            za  osiągnięcia  w badaniach oddziaływań cieplnych pola elektromagnetycznego na płyny

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Piotr Krupiński (Uniwersytet Szczeciński)

            za wyróżniające się prace w dziedzinie literaturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem analizy literatury współczesne

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Elżbieta Dusza (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za głębokie zaangażowanie oraz rzetelny i twórczy stosunek do nauki, a w szczególności za badania w zakresie ochrony gleb

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Magdalena Baśkiewicz-Masiuk (Pomorska Akademia Medyczna)

            za  osiągnięcia  naukowe w  dziedzinie  hematologii  eksperymentalnej

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Jacek Piskorowski (Politechnika Szczecińska)

            za osiągnięcia w badaniach nad syntezą wybranych filtrów o zmiennych parametrach i analizą ich właściwości

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciński)

            za   osiągnięcia w dziedzinie nauk pomocniczych historii, a zwłaszcza w zakresie średniowiecznej dyplomatyki i heraldyki zachodniopomorskiej

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Alicja Dratwa (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za   szczególne  osiągnięcia  w  badaniach nad  hormonalną  regulacją czynności  nerek  zwierząt w  okresie  neonatalnym

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Małgorzata Tomasik (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za   badania   etiologii  ubytków  niepróchnicowego  pochodzenia  w  okolicy  szyjki  zęba

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Anna Tomaszewska (Politechnika Szczecińska)

            za badania nad rozwojem inteligentnych układów cyfrowych

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych       

            dr  Magdalena Achrem  (Uniwersytet Szczeciński)

            za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie cytogenetyki molekularnej roślin zbożowych, w tym analizę występowania specyficznych sekwencji nukleotydowych w chromosomach żyta

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych               

            dr inż. Magdalena Cudak (Politechnika Szczecińska)

            za osiągnięcia w badaniach wymiany ciepła i pędu w mieszalniku

            z niecentrycznie zabudowanym mieszadłem

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Renacie Podgórzańskiej   (Uniwersytet Szczeciński),

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Piotrowi Żurawikowi (Akademia Rolnicza)

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Anicie Chudeckiej – Głaz (Pomorska Akademia Medyczna)

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Klaudii  Wąsowicz  (Politechnika Szczecińska)

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Magdalena Mojsiewicz (Uniwersytet Szczeciński) za osiągnięcia naukowe w dziedzinie ubezpieczeń i asymetrii informacji

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Artur Rybarczyk (Akademia Rolnicza w Szczecinie) za badania naukowe  nad wpływem genotypu zwierzęcia na jakość mięsa

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Grzegorz Kulig (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania nad rolą cząsteczek  adhezyjnych   w orbitopatii tarczycowej

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Anna Błońska-Tabero (Politechnika Szczecińska)

            za badania naukowew dziedzinie fizykochemii ciała stałego

Wydział V Nauk Morskich

            dr  Dagmara Mędrala (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za badania naukowe w dziedzinie mikrobiologii żywności pochodzenia  morskiego

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Łukasz Tomczak (Uniwersytet Szczeciński)

            za badania polskich partii socjaldemokratycznych latach 1990-1997

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Danuta Majewska (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za nowatorskie badania w dziedzinie adaptacji emu do warunków krajowych

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Elżbieta Petriczko (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania nad wrodzoną niedoczynnością tarczycy u dzieci urodzonych na terenie Pomorza Zachodniego

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Witold Torbacki (Politechnika Szczecińska)

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Edyta Pawlak (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za  prace naukowe w zakresie ekonomii gospodarki rybnej

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Agnieszka Chlebowska (Uniwersytet Szczeciński)

            za wybitne osiągnięcia w badaniach nad  społeczeństwem Pomorza Zachodniego w XIX wieku

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Agnieszka Przybulewska (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za osiągnięcia w dziedzinie badania wpływu systemów ochrony roślin na mikroflorę  gleby

Wydział III Nauk Medycznych                                                                                                                 

            dr n. med. Krzysztof Woźniak (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania nad rozwojowymi uszkodzeniami tkanki szkliwnej

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Marta Major (Politechnika Szczecińska)

            za badania wymiany ciepła w aparatach z mieszadłami

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Paweł Zalewski (Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie)

            za badania wymiany ciepła w aparatach z mieszadłami

 

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Lidia Marek (Uniwersytet Szczeciński)

            za osiągnięcia w badaniach nad poczuciem odpowiedzialności młodzieży

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Małgorzata Ożgo (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za osiągnięcia w badaniach nad gospodarką wodnoelektrolitów w okresie neo – i postnatalnym u zwierząt gospodarskich

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Krzysztof Safranow (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania nad zaburzeniami gospodarki purynowej

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Małgorzata Dzięcioł (Politechnika Szczecińska)

            za badania związków emitowanych z tworzyw sztucznych

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Agata Korzelecka (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za całokształt dotychczasowego dorobku naukowego w zakresie embriofizjologii ryb

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Beata Świecka (Uniwersytet Szczeciński)

            za badania nad wdrażaniem elektronicznej bankowości w instytucjach polskiego rynku finansowego

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Stefan Stojałowski (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za badania nad przydatnością męskiej niepłodności cms-C w hodowli odmian żyta

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Bogusław Machaliński (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania doświadczalne w dziedzinie hematoonkologii

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Grzegorz Hołowiński (Politechnika Szczecińska)

            za osiągnięcia w zakresie informatyki, a w szczególności projektowania układów logicznych

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Lucjan Gucma (Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie)

            za prace naukowe z zakresu bezpieczeństwa nawigacji morskiej, zwłaszcza manewru statkiem

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Ewa Hendryk (Uniwersytet Szczeciński)

            za wybitne osiągnięcia w zakresie historii literatury niemieckojęzycznej

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż.  Dariusz Błażejczak (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za badania fizyko – mechanicznych właściwości gleb na potrzeby doskonalenia ich uprawy

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Marek Droździk (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania nad farmakokinetyką w stanach patologicznych, oraz terapią genową

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Beata Michalkiewicz (Politechnika Szczecińska)

            za prace z zakresu katalizy heterogenicznej

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Jarosław Guziewicz (Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie)

 

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Marta Skwara (Uniwersytet Szczeciński)

            w uznaniu osiągnięć na polu badań literaturoznawczych

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Danuta Szczerbińska  (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za pionierskie badania nad frakcjonowaniem wyciągów z nasion łubinów i ich zastosowaniem w żywieniu ptaków

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Andrzej Ciechanowicz (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania roli układu kalikreina – kininy w patogenezie chorób metabolicznych, oraz za badania molekularnych mechanizmów uszkodzeń nerek

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Tomasz Perkowski (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za badania nad wpływem pola magnetycznego na oddychanie zarodków ryb

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński)

            za szczególne osiągnięcia w badaniach nad komunikacją

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr Cezary Podsiadło (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za badania nad efektywnością nawadniania roślin uprawy polowej

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Rafał Kurzawa (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania nad modulacją makrofagów otrzewnowych

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Bohdan Bieg (Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie)

            za prace nad właściwościami elektronowymi powierzchni i warstwy powierzchniowej Cd1-XMnxTe:Ga

 

Wygłoszone referaty poświęcone były Członkowi Honorowemu STN, prof. zw. dr hab. med. dr h.c. Kazimierzowi Stojałowskiemu jako twórcy szczecińskiej szkoły patologii, oraz współczesnym technikom biologii molekularnej

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Włodzimierz Durka (Uniwersytet Szczeciński)

            za wybitne osiągnięcia w dziedzinie socjologii morza

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr  inż. Marzena Misiura (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za wybitne osiągnięcia w bakteriologii klinicznej i immunologicznej zwierząt domowych

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Dariusz Larysz (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za opracowanie zasad zapobiegania zmianom zwyrodnieniowym po urazach łąkotek stawu kolanowego

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr Robert Budzyński (Politechnika Szczecińska)

            za wybitne osiągnięcia w pracy nad konwekcją mieszaną

 

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Zbigniew Kuniewicz (Uniwersytet Szczeciński)

            za osiągnięcia w dziedzinie prawa cywilnego

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Marek Bury (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za badania nad doskonaleniem agrotechniki rzepaku ozimego

Wydział III Nauk Medycznych

             dr n. med. Jerzy Samochowiec (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

             za badania nad neuroprzekaźnictwem w rozwoju zależności od etanolu

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Włodzimierz Kamiński (Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie)

            za badania procesów starzenia oleju smarowego

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński)

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            dr inż. Krzysztof Janus (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Krzysztof Wesołowski (Uniwersytet Szczeciński)

            za wybitne osiągnięcia badawcze nad prawemprzewozowym

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Krzysztof Nestorowicz (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za wyniki badań nad oceną wartości pokarmowej pasz w żywieniu zwierząt gospodarczych

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Krystyna Widecka (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za cykl prac nad hormonalną czynnością serca w fizjologii i patologii człowieka

 Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Andrzej Pozlewicz (Politechnika Szczecińska)

            w uznaniu osiągnięć naukowych w dziedzinie mechaniki płynów

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Zbigniew Pietrzykowski (Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie)

            za prace naukowo – badawcze w zakresie inżynierii ruchu morskiego, dotyczące bezpieczeństwa żeglugi na akwenach ograniczonych

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Jacek Jekiel (Uniwersytet Szczeciński)

            za całokształt badań nad polską myślą polityczną 1918 – 1944”

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Jacek Owsianny (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Kazimierz Ciechanowski (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania nad patogennym działaniem wolnych rodników

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr Jerzy Sawicki (Politechnika Szczecińska)

            za osiągnięcia naukowe i techniczne w dziedzinie analizy i przetwarzania sygnałów mowy nurka w atmosferze helowej

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Dorota Jankowiak (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

Wydział III Nauk Medycznych

            dr inż. Wiesław Wołejko (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Sławomir Smoleń (Politechnika Szczcińska)

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Dariusz Bernacki (Uniwersytet Szczeciński)

            za wyniki nad racjonalizacją gospodarowania w portach morskich

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr Janusz Błaszkowski (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za wyniki badań nad występowaniem  i wpływem grzybów z rodziny Eudogonacae na zdrowotność i produkcyjność roślin uprawnych

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Anhelli Syrenicz (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za badania nad kontrolowanym leczeniem tiamozolem nadczynności tarczycy

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Bogusław Pala (Politechnika Szczecińska)

            za osiągnięcia w zakresie współpracy budowli z podłożem gruntowym

Wydział V Nauk Morskich

            dr Elżbieta Skórska

            za osiągnięcia w dziedzinie badań nad chemiluminescencją produktów spożywczych

Wydział I Nauk Społecznych

            dr Adam Wątor (Uniwersytet Szczeciński)

            za oryginalne badania w zakresie stosunków ustrojowo – politycznych II Rzeczpospolitej

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 

            dr inż. Zdzisław Prokowski (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za wyniki badań nad zastosowaniem metod luminescencyjnych do oceny jakości wód w zbiornikach wodnych

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Wojciech Gorczyca (Pomorska Akademia Medyczna)

            za praktyczne zastosowanie badań immunocytochemicznych w Rejonie Pomorza Zachodniego

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Zbigniew Emirsajłow (Politechnika Szczecińska)

            za osiągnięcia naukowe w teorii sterowania optymalnego

Wydział V Nauk Morskich

            dr inż. Wojciech Piasecki (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ichtioparazytologii

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr inż. Włodzimierz Stankowski (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za osiągnięcia w zakresie badań nad agrotechniką pszenżyta

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Andrzej Potemkowski (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za wyniki badań nad białkami ostrej fazy w chorobach mózgu i w urazach czaszkowo – mózgowych

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Bogdan Ambrożek (Politechnika Szczecińska)

            za opracowanie oryginalnej metody projektowania adsorberów w procesach ochrony atmosfery

Wydział V Wydział Nauk Morskich

            dr inż. Krzysztof Formicki (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za wyniki badań nad wpływem pola magnetycznego na rozwój zarodkowy ryb łososiowych

 

Wydział II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

            dr Piotr Masojć (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za osiągnięcia w zakresie genetyki, a w szczególności za wykrycie mechanizmów dziedziczenia izoenzymów amylaz

Wydział III Nauk Medycznych

            dr n. med. Mirosław Parafiniuk (Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie)

            za wyróżniające się prace z zakresu medycyny sądowej i paleopatologii

Wydział IV Nauk Matematycznych i Technicznych

            dr inż. Witold Paczkowski (Politechnika Szczecińska)

            za osiągnięcia w zakresie nieliniowej teorii optymalizacji struktur kratowych

Wydział V Nauk Morskich

            dr Tomasz Heese (Akademia Rolnicza w Szczecinie)

            za osiągnięcia w dziedzinie ichtiologii

 

            dr  inż. Witold Potoczek (Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie)

            za wyróżniające się prace z zakresu nawigacji

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na temat polityki cookie znajdziesz tutaj przejdź do strony.

Akceptuję cookie tej strony.

EU Cookie Directive Module Information